برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1502)

4-2-2. گفتارچهارم: مالکیت منابع آب در سایر قوانین493-2. مبحث سوم: اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب531-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب542-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمی آب543-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب571-3-3-2. بند Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1501)

3-5 ăÚíÇÑåÇí ÎÑæ̀ Ç̉ ăØÇáÚå……………………………………………………………………………283-6 ÑæÔ äăæäå íÑí…………………………………………………………………………………………283-7 Í̀ă äăæäå æ Ôíæå ăÍÇÓÈå Âä…………………………………………………………………..283-8 ăßÇä æ ̉ăÇä Çä̀Çă ÊÍ̃í̃…………………………………………………………………………..293-9 ăÊÛíÑåÇ æ äÍæå Óä̀Ô ÂäåÇ…………………………………………………………………………293-10 ÑæÔ ̀ăÚ ÂæÑí ÏÇÏå åÇ……………………………………………………………………………313-11 ÑæÔ Ề̉íå æ ÊÍáíá ÏÇÏå åÇ…………………………………………………………………….313-12 Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1500)

5-2. نتیجه گیری1095-3. پیشنهادات110منابع111پیوست 119 چکیده انگلیسی123فهرست جداولعنوان صفحه جدول1-1. شیوع مسمومیت های غذایی سالمونلایی ناشی از مصرف تخم مرغ و محصولات تخم مرغ از سال های 2002-1998 7جدول1-2. حامل های غذایی در 35 مورد Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1498)

2-4) مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………………272-4-1) شناسایی مشتریان…………………………………………………………………………………………282-4-2) جذب مشتری………………………………………………………………………………………………..292-4-3) نگهداری مشتری………………………………………………………………………………………….302-4-4) توسعه روابط با مشتری…………………………………………………………………………………302-4-5) رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………322-4-6) رضایت گردشگران…………………………………………………………………………………………362-4-6-1) مزایای رضایت مشتریان……………………………………………………………..372-4-6-2) وارونه شدن هرم سازمانی……………………………………………………………382-4-7) ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………….402-4-7-1) ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه دیوید Read more…

پایان نامه ها

مقاله b (1497)

گفتار دوم : معانی فقهی و حقوقی خیاردر بیشتر کتب فقهی، معنای اصطلاحی خیار، به ملک فسخ عقد، یعنی توانایی و تسلط بر فسخ عقد تعبیر شده است(خوئی، 1366: 13). واژه “ملک” در تعریف فوق Read more…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1496)

اهمیت پژوهش : امروزه نیاز به احساس امنیت و آرامش روان از اساس ترین نیازهای فطری انسان است. احساس امنیت و بهره مندی از آرامش روان، ضروری ترین بستر پدید آیی خلاقیت‌ها، شکوفایی استعدادها، تعالی Read more…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1495)

2-3-1-2 نظریه های مربوط به حفظ و نگهداری نیروی انسانی34تعریف حقوق و دستمزد384-3-1-2نظریه های حقوق و دستمزد385-3-1-2 استراتژی جبران خدمات و پاداش436-3-1-2رویه های جبران خدمات442-2پیشینه تحقیق451-2-2 تحقیقات داخلی452-2-2 تحقیقات خارجی474-1-2مدل مفهومی تحقیق49فصل سوم: روش تحقیقمقدمه:541-3روش Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1494)

2-4 عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR):482-5 ویژگیهای کودک استثنایی482-6 نیازهای والدین کودکان استثنایی482-7 احساسات والدین کودکان استثنایی492-8 پیشینه تحقیق502-8-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور502-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور59فصل سوم:روش شناسی Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1493)

2-4-6- تست مکانیکی استخوان312-5- ساختمان میکروسکوپی استخوان342-5-1- سلول های پوششی استخوان362-5-2- ترکیب استخوان372-6- ساختمان ماکروسکوپی استخوان392-6-1- استخوان متراکم و اسفنجی392-6-2- استخوان از لحاظ تکاملی402-7- کلسیم………..412-8- پیشینه تحقیق..422-8 – جمع بندی. …49فصل سوم: تبیین پژوهش مقدمه………………………..523-1- Read more…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1492)

2-2-5 نقش هندسه در شکل‌گیری.پنجره‌ها ………………………………………………………………….322-3 مصالح به کار رفته در هنر‌های‌سنتی وابسته به معماری سنتی………………………….332-3-1 چوب و دلایل کاربرد آن در گره‌چینی………………………………………………………………….332-3-2 شیشه‌های رنگی در گره‌چینی ………………………………………………………………………….342-3-3 رنگ در معماری…………………………………………………………………………………………….352-3-4 آهن در چلنگری……………………………………………………………………………………………352-3-4-1 آهن Read more…

پایان نامه ها

مقاله b (1491)

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق634-1- مقدمه644-2- توصیف متغیرهای تحقیق644-5- تحلیل عاملی تائیدی714-6- بررسی مدل تحقیق784-6-1- بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد784- 6-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد Read more…